Més enllà de les funcions i les atribucions que els estatus li assignen, la personalitat i la rellevància de no poques figures que han presidit l’Acadèmia, ha estat un factor determinant per a configurar el caràcter i la trajectòria científica de la corporació, i per a assolir un paper fonamental i molt influent en el desenvolupament jurídic i institucional del país.

Actual president de l’Acadèmia

Francesc Tusquets i Trias de Bes

L’advocat i professor Dr. Francesc Tusquets i Trias de Bes ha estat elegit President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, en sessió celebrada el dia 15 de desembre. Substitueix en el càrrec al notari Lluís Jou i Mirabent, que va ser President des del 17 de desembre de 2016.

Francesc Tusquets i Trias de Bes, acadèmic numerari des del 6 de novembre de 2012, data en la que va llegir el discurs d’ingrés amb el títol “Abús del dret i tutela de la minoria en les societats de capital”, havia ostentat els darrers quatre anys el càrrec de Secretari de la Junta de Govern.

Advocat especialitzat en Dret Civil i Mercantil, professor titular de Dret Mercantil de la UB i autor de nombroses publicacions en matèria de les seves especialitats. Vocal del Tribunal Arbitral de Barcelona i director de la revista Anuario de Justicia Alternativa.

Relació dels presidents de l'acadèmia desde 1840 fins nostres dies.

2016 - 2020

LLUÍS JOU MIRABENT

2008 - 2016

JOSEP D. GUÀRDIA I CANELA

2000 - 2008

ROBERT FOLLIA I CAMPS

1992 - 2000

JOSEP D. GUÀRDIA I CANELA

1988 - 1992

LLUÍS FIGA I FAURA

1984 - 1988

JOSEP JOAN PINTÓ I RUIZ

1977 - 1984

MIQUEL CASALS I COLLDECARRERA

1967 - 1977

FRANCESC D’A. CONDOMINES I VALLS

1965 - 1969

RAMON M. ROCA I SASTRE

1959 - 1965

JOSEP M. TRIAS DE BES I GIRÓ

1955 - 1959

JOAN VENTOSA I CALVELL

1954 - 1955

ANTONI M. BORRELL I SOLER