La Junta de Govern regeix l’Acadèmia i la representa en sessions externes. Esta composta pel President, el Vicepresident, el Censor, el Tresorer, el Secretari i el Vicesecretari. La durada dels càrrecs es de quatre anys i es renoven una meitat cada dos anys.

JUNTA DE GOVERN

PRESIDENT

Francesc Tusquets i Trías de Bes

VICEPRESIDENT

Mª Eugenia Alegret i Burgués

CENSOR

Joan Egea Fernández

TRESORER

Antoni Cumella Gaminde

SECRETARI

Joaquim Tornos Mas

VICESECRETARI

Tomas Font i Llovet