• Inici
  • Històric de medalles acadèmiques

Els acadèmics de número s’elegeixen entre persones Doctorades o Llicenciades en Dret, que s’han distingit en la investigació, l’estudi o la pràctica del Dret, estan domiciliades a Catalunya i són proposades per tres acadèmics de número.

En l’acte solemne de la recepció d’un acadèmic, s’imposa a l’electe la medalla de l’Acadèmia i se li lliura el diploma corresponent.

MEDALLA ACADÈMICA ACADÈMIC ASSIGNAT
ALBERT, Pere Vacant (2021) Robert Follia i Camps* (1985)
Valentín-Fausto Navarro Azpeitia (1954)
AMIGANT i de FERRER, Pere d’ Mª Eugenia Alegret i Burgués (2007) Guillem Vidal i Andreu* (2004)
Lluís Maria Capell i Bergadà (1982)
BORRELL i SOLER, Antoni Maria Vacant (2020) Alegría Borrás (1988)
Ramon Faus i Esteve* (1954)
BOTET, Guillem de Josep Enric Rebés Solé* (1983) Octavi Saltor i Soler (1957)
Josep Manuel Feixó i Carreras (1954)
BROCÀ i MONTAGUT, Guillem de José Juan Ferreiro Lapatza (2009) Ramón Badenes Gasset* (1968)
Frederic Roda i Ventura (1959)
Francesc Girons i Martí (1956)
CALDERÓ, Miquel de Pablo Salvador Coderch (2014) Manuel Albaladejo García* (1966)
Josep M. Trias de Bes i Giró (1954)
CALLIS, Jaume Tomas Font i Llovet (2022) Josep Ma Font i Rius* (1960)
Joan Ventosa i Calvell (1954)
CÀNCER, Jaume Juan José López Burniol (1994) Josep Maria de Porcioles i Colomer* (1954)
CAPMANY de MONTPALAU, Antoni Antonio Recio Córdova (2019) Ignacio Sancho Gargallo* (2009)
Antoni Sabater i Tomàs (1986)
COLL i RODÉS, Ramon Excm. Sr. Carles Viver Pi-Sunyer (2021) Agustí Ma Bassols Parés (1990)
Francesc Segura i de Luna* (1969)
Antoni Maria Simarro i Puig (1954)
CORTIADA, Miquel de Josep D. Guàrdia i Canela* (1975) Joaquim Torres i de Cruells (1969)
Rafael Gay i de Montellà (1954)
DOU i de BASSOLS, Ramon Llàtzer de Eugeni Gay Montalvo (1995) Josep Maria Vilaseca i Marcet* (1965)
Cristòfor Massó i Escofet (1954)
DURAN i BAS, Manuel Vacant (2020) Josep Joan Pintó i Ruiz* (1967)
Antoni Maria Borrell i Macià (1956)
Antoni M. Borrell i Soler (1954)
FALGUERA i de PUIGURIGUER, Felix Maria Núria de Gispert i Català (2006) Joan Vives i Rodriguez de Hinojosa* (1975)
Joaquim de Camps i Arboix (1967)
Francesc de P. Maspons i Anglasell (1954)
FINESTRES i de MONSALVO, Josep Encarna Roca i Trias* (1980) Francesc d’A. Condomines i Valls (1954)
FONTANELLA, Joan-Pere Tomás Giménez Duart (2013) José Luís Mezquita del Cacho (2013)
Lluís Figa i Faura* (1970)
Frederic Trias de Bes i Giró (1963)
Joan Maluquer i Rosés (1954)
MARQUILLES, Jaume de Agustín Luna Serrano (1996) Francisco Fernández de Villavicencio Arévalo* (1963)
Joaquín Dualde Gómez (1954)
MARTÍ i d’EIXALÀ, Ramon Eudald Vendrell Ferrer (2010) Santiago Hernández Izal (1997)
Lluís Pascual i Estevill (1992)
Antonio Polo Díez* (1954)
MARTI i MIRALLES, Joan Pilar Fernandez-Bozal (2019) Antoni de P. Escura i Viñuela (1999)
Ignasi de Gispert i Jordà* (1963)
Aureli Joaniquet i Extremo (1958)
Francesc Sepúlveda i Sunyé (1954)
MIERES, Tomàs Lluís Jou i Mirabent (2008) Josep M. Puig Salellas* (1978)
Angel Latorre Segura (1970)
Carles Trias i Betran (1954)
MONTJUIC, Jaume de Francesc Tusquets i Trías de Bes (2012) Josep Maria Pou i d’Avilés (1986)
Carles Obiols i Taberner* (1964)
Francesc d’A Ripoll i Fortuño (1954)
OLIVER i ESTELLÉS, Benvingut Vacant (2020) Felip de Tallada d’ Esteve* (1982)
Joan Anglada i Vilardebó (1977)
PEGUERA, Lluís de Ferran Badosa i Coll (2012) Octavio Pérez-Vitoria Moreno* (1954)
PELLA i FORGAS, Josep Vacant (2020) Lluís Puig Ferriol* (1973)
Josep Maria Boix i Raspall (1954)
Luís Garcia de Valdeavellano (1954)
PENYAFORT, (Sant) Ramon de Miquel Tarragona Coromina (2013) Angel Martínez Sarrión (1991)
Raimon Noguera i de Guzman* (1957)
Josep Betran i Musitu (1954)
RAMON, Josep Mª José Magaldi Paternostro (2013) Francisco Soto Nieto* (1977)
RIPOLL i MAS, Acaci de Joan Egea Fernández* (2004) Josep Puig i Brutau (1962)
Santiago Gubern i Fàbregas (1954)
ROCA i SASTRE, Ramon Ma. Vacant (2021) Lluís Roca-Sastre i Muncunill (1980)
Ramon M. Roca i Sastre* (1954)
SANT DIONÍS, Narcís Lluís Martínez Sistach (2014) Ricard Maria Carles i Gordó* (1997)
Narcís Jubany i Arnau (1957)
Josep Oriol Anguera de Sojo (1954)
SOCARRATS, Joan de Vacant (2020) Juan Córdoba Roda (1991)
Miquel Casals i Colldecarrera* (1963)
Vicenç Solé de Sojo (1954)
SOLSONA, Francesc Vacant (2021) Josep Maria Pi i Suñer (1954)
TRISTANY-BOFILL i BENAC, Bonaventura Rafael Jiménez de Parga Cabrera (1995) Rafael Gómez de Membrillera* (1968)
Francisco Eyré Varela (1954)
VALLSECA, Guillem de Antoni Cumella Gaminde (2012) Joan Verger i Garau* (1995)
VALLSECA, Jaume de Cristina González Beilfuss () Víctor Reina Bernáldez (1984)
Jaume Maria Mans i Puigarnau (1954)
VIVES i CEBRIÀ, Pere Nolasc Joaquim Tornos Mas (2018) Ramón Mullerat Balmaña (1997)
Joan María Xiol i Gasset * (1970)
Josep Maria Vilaseca i Marcet* (1965)
XAMMAR, Joan Pau Enric Brancós Núñez* (1995)

NOTES

1. EL trenta primers acadèmics foren nomenats l’any 1954. Quan l’Acadèmia modificà el seu àmbit territorial i passà a ser de Catalunya, amplià (1976) el número dels seus membres en 6. Les places no foren cobertes immediatament sinó al llarg d’un temps, dos el 1977, una el 1982, una altra el 1986 i les dues darreres el 1995. La data que figura al costat del nom, és la de l’elecció, no la d’ingrés.

2. L’assignació de les medalles s’inicià a partir de la sessió de 6 de novembre de 1985. Foren atribuides a elecció de cada Acadèmic per ordre d’antiguetat. Alguns no ho feren en aquell moment i ho efectuaren posteriorment ells o els s eus successors. Hem assenyalat amb un asterisc (*) l’Acadèmic que efectuà l’elecció de la medalla entre aquelles que no estaven ja escollides