SESSIÓ INAUGURAL DEL CURS 2015-2016

L’Acadèmia celebra la Sessió Inaugural del Curs 2015-2016 i rep com Acadèmic de Número al cardenal Lluís Martínez Sistach.

El passat dimarts dia 10 de novembre a la Sala d’actes de l ’Il·ltre. Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, l’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA va celebrar la sessió pública i solemne d’inauguració del Curs 2015-2016 i va rebre com Acadèmic de número ´’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, DR. LLUIS MARTÍNEZ SISTACH.

En primer terme el Secretari de la Corporació, Lluis Jou i Mirabent va llegir la Memòria anual estatutària.
A continuació el nou Acadèmic va llegir el seu discurs “ESTAT LAIC I SOCIETAT PLURIRELIGIOSA”. El contestà el Dr. Josep-Joan Pintó Ruiz.
Al nou Acadèmic li foren lliurats el diploma i la medalla que porta el nom de Narcís de Sant Dionís.
L’acte va comptar amb la presència de nombroses autoritats civils i eclesiàstiques i un gran nombre de púbic.
La cloenda de l’acte va ser efectuada pel President de la Corporació, Hble. Sr. Josep-D. Guàrdia Canela.

Barcelona, Novembre de 2015

ANTERIOR NOTÍCIA SEGÜENT NOTÍCIA
Últimes notícies