NOVA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

En la sessió ordinària d'Acadèmics de Número celebrada el dia 18 de desembre de 2018, atesa la necessitat de la renovació parcial de la Junta de Govern per cobrir els càrrecs de Vicepresident i tresorer es van declarar electes per unanimitat els candidats, que seguidament van prendre possessió dels seus respectius càrrecs, quedant constituïda la Junta de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya de la següent manera:

President
Il·lm. Sr. Luis Jou i Mirabent

Vicepresidenta
Excma. Sra. Ma Eugènia Alegret i Burgués

Secretari
Il·lm. Sr. Francesc Tusquets i Trias de Bes

Censor
Hble. Sr. Joan Egea Fernández

Tresorer
Il·lm. Sr. Antonio Cumella Gaminde

Nova Composició De La Junta De Govern

ANTERIOR NOTÍCIA SEGÜENT NOTÍCIA
Últimes notícies