CRISTINA GONZÁLEZ BEILFUSS NOVA ACADÈMIC

El dia 14 de gener fou elegida nova acadèmica la professora Cristina González Beilfuss que ostentarà la Medalla Jaume de Vallseca que havia quedat vacant per defunció, el desembre de 2017, del professor Victor Reina Bernáldez. La professora González Beilfuss va acceptar el càrrec en la sessió ordinària del dia 28 de gener i ha quedat integrada a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya amb la condició d’acadèmica electe. Passarà a ser numeraria en el moment que llegeixi el discurs d’ingrés.

Cristina González Beilfuss, és una reconeguda especialista en dret internacional privat del nostre país. Doctora cum laude per la Universitat de Barcelona, diplomada de l’ Acadèmica de Dret Internacional i catedràtica de dret de Dret Internacional Privat de Universitat de Barcelona des del 2008. Aquest 2019 ha estat nomenada Directora de l’institut de Recerca TransJus de la Universitat de Barcelona

Des de 2011 fins al 2017 Cristina González Beilfuss ha estat lletrada del Consejo General del Poder Judicial, Cap de Relacions externes de l’Escola Judicial i lletrada adscrita al Servei de relacions internacionals. Des de 2018 és Membre de la Delegació espanyola de la Conferencia de la Haia de Dret Internacional Privat i també forma part de la Comissió de Codificació de Catalunya. És autora de més de cent vint-i-cinc publicacions en matèria de Dret Privat Internacional i Dret Comparat en revistes especialitzades i obres col·lectives publicades en diversos països europeus i americans.

La incorporació de la professora González Beilfuss a l’Acadèmia segueix les de la lletrada Pilar Fernández Bozal, el Magistrat Antonio Recio Còrdova i el catedràtic Joaquim Tornos i representa, en conjunt, un significatiu relleu generacional a l’Acadèmia.

ANTERIOR NOTÍCIA SEGÜENT NOTÍCIA
Últimes notícies