LLOANÇA PÒSTUMA DEL PROFESSOR JOSEP MARIA FONT RIUS

En la sessió ordinària de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya celebrada el passat 5 de març, que va tenir lloc a la Sala de l’Acadèmia de l ’Il·ltre. Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, es va llegir la reglamentària necrològica o lloança pòstuma al professor Josep Mª Font i Rius, acadèmic des de 1960, que va morir el passat 5 d’abril de 2018.

A la sessió, presidida per Lluís Jou, hi va assistir un nodrit nombre d’acadèmics i els dos fills del professor Font Rius. L’ Excm. Sr. Josep E. Rebés, en nom de l’Acadèmia va llegir la Laudatio de Font Rius tot destacant la seva dedicació a la docència i la recerca, la seva aportació al coneixement de la Història del Dret, la seva participació a la vida de la Facultat, de la qual fou Degà precisament en el moment del trasllat a la Diagonal i de la seva implicació en les tasques de l’Acadèmia.

Josep E. Rebès va llegir un text sentit, proper i complet en el qual a més de ressenyar les principals obres del finat, en feu un retrat personal i recordà que també havia estat membre de l’Institut d’Estudis Catalans, de l’Acadèmia de Bones Lletres i de la Real Acadèmia de Historia i doctor honoris causa per les universitats de Bordeus i de Montpeller.

Com és habitual, en acabar la lectura del discurs tingueren paraules de record pel professor Font Rius el president i diversos dels acadèmics assistents i el professor Tomàs Font Llovet, un dels fills de l’acadèmica traspassat, adreçà unes paraules als presents destacant l’estimació que el seu pare sentia per l’Acadèmia i agraint el record tan sentit que se li havia dedicat.

La Laudatio s’incorpora en pdf

Lloança De Rebes A Font Rius

ANTERIOR NOTÍCIA SEGÜENT NOTÍCIA
Últimes notícies