JORNADA SOBRE L’ARBITRATGE A TORTOSA

Organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa i la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació, el passat dia 22 de febrer va tenir lloc una Jornada titulada “L’arbitratge: una via alternativa a la resolució de conflictes.”

L’Acadèmia va ser invitada a participar i tots els ponents foren acadèmics de la nostra Corporació.
A l’obertura, el President Sr. Guàrdia va parlar de les relacions mantingudes entre l’Acadèmia i el Col·legi de Tortosa i intervingueren també el Degà, Sr. Josep Canício i el Tresorer de la Cambra que representava el President.
Les ponències que es debatiren van ser:

  • “La qualitat de l’àrbitre”, per Josep.-D. Guàrdia Canela
  • “La independència i imparcialitat de l’àrbitre”, per Ramon Mullerat Balmaña
  • “Assistència i intervenció dels tribunals de la jurisdicció ordinària en el procediment arbitral” per Maria Eugènia Alegret Burgués
  • “La celeritat en l’arbitratge compensant el seu cost” per Josep J. Pintó Ruiz
  • “Funcions i missió del Tribunal Arbitral de les Terres de l’Ebre”, per Elias Campo Villegas.

La jornada comptà també amb l’assistència de l’acadèmic de número resident a Tortosa, Sr. Felip Tallada d’Esteve.
Acabada la Jornada, el President signà en el Llibre d’Honor de la Cambra acompanyat dels altres Ponents, el Tresorer de la Cambra i el Degà del Col•legi.

Barcelona, març de 2013

ANTERIOR NOTÍCIA SEGÜENT NOTÍCIA
Últimes notícies