JORNADA SOBRE EL PROJECTE DE LLEI DEL LLIBRE VI DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA

Organitzada pel Col·legi de Registradors i l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, el passat dia 27 de maig es va celebrar una Jornada sobre el projecte de llei del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, en matèria d’obligacions i contractes.

En l’acte, celebrat a la Sala d’actes del Col·legi de Registradors de Catalunya, i presidit per l’ Honorable Conseller de Justícia de la Generalitat, Germà Gordó i Aubarell, intervingueren, efectuant la presentació de la Jornada, el Degà Autonòmic dels Registradors, Il·lm. Sr. Luis A. Suárez Arias i el President de l’Acadèmia, Hble. Sr. Josep-D. Guàrdia Canela.

Presentaren ponències els acadèmics Il·lms. Srs. Lluís Puig Ferriol, Ferran Badosa Coll i Antonio Cumella Galinde i els Registradors senyors Oscar Germán Vázquez Asenjo i José Luis Valle Muñoz.

Aquest darrer en la seva condició de Director del servei d’estudis registrals moderà un interessant col·loqui.

Es publiquen les intervencions del Degà del Col·legi de Registradors, del President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, Sr. Guàrdia i dels Ponents Srs. Puig Ferriol i Cumella Gaminde.

Parlaments

Jornades 27 De Maig Web Progr

ANTERIOR NOTÍCIA SEGÜENT NOTÍCIA
Últimes notícies