JOAQUÍN TORNOS MAS INGRESSA A L’ACADÈMIA

Joaquín Tornos i Mas, catedràtic de Dret Administratiu i advocat va llegir el seu discurs d’ingrés com a acadèmic de número a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya en una sessió pública i solemne celebrada el dimarts dia 18 de juny a la Sala d’actes de l ’Il·ltre. Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

L’acte va comptar amb l’assistència del president del Consell de Garanties Estatutàries i també acadèmic, Sr. Joan Egea Fernández, el director general de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, Sr. Xavier Bernadí Gil, el President Audiència provincial de Barcelona i també acadèmic, Sr. Antonio Recio Córdova, el president CICAC, Sr. Ignasi Puig Ventalló, el president de la Real Academia de Medicina de Catalunya, Sr. Josep Antoni Bombí i el degà de l’ ll.ltre. Col·legi de Notaris de Catalunya, Sr. Joan Carles Ollé Favaró.

Joaquin Tornos va llegir el seu discurs amb el títol “Dret i innovació tecnològica. El cas Uber versus taxi ” en el qual remarcà com l’aparició de noves aplicacions tecnològiques obliguen a modificar les normatives relatives a determinades activitats regulades i la dificultat que comporta que el legislador actuï sense debats asserenats.

Contestà, en nom de l’Acadèmia, el secretari de la corporació, l’Il.lm. Sr. Francesc Tusquets i Trias de Bes i tot seguit el president, Excm. Sr. Lluís Jou i Mirabent, lliurà Joaquim Tornos la medalla i el diploma Pere Nolasc Vives i Cebrià, que és la que li ha correspost.

La cloenda de l’acte va anar a càrrec del President Lluis Jou i Mirabent, qui va llegir un breu discurs en el que remarcà que l’ingrés d’un nou acadèmic, al qual correspon una medalla denominada sempre amb el nom d’un jurista català clàssic, subratlla la continuïtat entre la tradició jurídica catalana i els dies actuals.

El discurs de l’Acadèmic recipiendari, la contestació i el discurs de cloenda del President s’incorporen per pdf.

*Les despeses d’edició maquetació i publicació han sigut subvencionades en la seva totalitat per el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Discurscloendatornos

ANTERIOR NOTÍCIA SEGÜENT NOTÍCIA
Últimes notícies