INGRÉS DE L’EXCM. SR. JOSÉ JUAN FERREIRO COM ACADÈMIC

El dia 29 de maig de 2012 es va realitzar a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya l’acte d’ingrés com acadèmic de número de l’Excm. Sr. José Juan Ferreiro Lapatza.

L’acte d’ingrés es va celebrar a la Sala d’Actes del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb assistència de diverses personalitats, entre elles l’Excm. Sr. Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, l’Excm. Sr. President del Tribunal Constitucional, l’Excm. Sr. President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’Excm. Sr. President del Consell de Garanties Estatutàries, l’Excm. Sr. President de la Comissió Jurídica Assessora, així com membres de l’Acadèmia, familiars i amics. El nou acadèmic va llegir el seu discurs d’ingrés, que va desenvolupar sota el lema de “La derrota del derecho”, essent contestat pel vicepresident de l’Acadèmia, l’Ilm. Sr. Juan Córdoba Roda.L’acte el va cloure el President de l’Acadèmia, l’Hble. Sr. Josep­Delfí Guàrdia i Canela.

Breu perfil del nou acadèmic.

El professor Ferreiro és Catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, i ha exercit l’advocacia sempre dins de l’especialitat del Dret Tributari. És autor d’una extensa obra científica, i en particular del Curso de Derecho Financiero Español, que és l’obra de referència en la literatura jurídica de parla hispànica. Ha estat president de la Comisión de Expertos que va analitzar l’avantprojecte de Ley General Tributaria.

Barcelona, juny de 2012

Discursos Ferreiro Complet Nova Versio

ANTERIOR NOTÍCIA SEGÜENT NOTÍCIA
Últimes notícies