• Inici
  • Actualitat
  • HOMENATGE I PREMI XVI PUIG SALELLAS A TÍTOL PÒSTUM A L’ACADÈMIC IL.LUSTRÍSIM SR. ELIAS CAMPO VILLEGAS

HOMENATGE I PREMI XVI PUIG SALELLAS A TÍTOL PÒSTUM A L’ACADÈMIC IL.LUSTRÍSIM SR. ELIAS CAMPO VILLEGAS

El passat dia 13 de desembre el Col·legi Notarial de Catalunya i l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya van coorganitzar l’homenatge pòstum a l’Il·lm. Sr. Elías Campo Villegas que va tenir lloc a la seu del Col·legi Notarial de Catalunya.

L’esdeveniment ha estat copresidit pel degà-president del Col·legi Notarial de Catalunya, Il·lm. Sr. José Alberto Marín Sánchez, el president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Excm. Sr. Francesc Tusques i Trias de Bes, i per la nova consellera de Justícia Hble. Sra. Gemma Ubasart i González. Completaren la taula l’expresident de l’Acadèmia i expresident del Tribunal Constitucional d’Andorra Hble. Sr. Josep Delfí Guàrdia i Canela qui va llegir la laudatio; el fill del Sr. Campo, el també notari Sr. Miguel Ángel Campo Güerri, la vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya Il·lma. Sra. Raquel Iglesias Pajares i la vídua del Sr. Puig Salellas, Sra. M. Llum Aleu Bello.

L’acte va comptar amb l’assistència de nombroses personalitats acadèmiques com la nostra Vicepresidenta Excma. Sra. Mª Eugenia Alegret, el Censor de la Acadèmia, Hble. Sr. Joan Egea, l’advocat i secretari, Il·lm. Sr. Joaquín Tornos, el Registrador de la Propietat i tresorer de l’Acadèmia, Il·lm. Sr. Antonio Cumella, el president de l’Audiència Provincial de Barcelona, Excm. Sr. Antonio Recio Córdova i altres acadèmics; l’Excm. Sr Jaume Vernet, President de la Comissió Jurídica Assessora, la Sra. Imma Barral nova Directora General de Dret i Entitats Jurídiques. També assistiren membres de la junta directiva del Col·legi de Notaris, i per part de l’ICAB, el degà Excm. Sr. Jesús Sánchez, el diputat de la junta de Govern, Il·lm. Sr. Ramon Casanova i el també diputat ICAB i president del Tribunal Arbitral de Barcelona, Il·lm. Sr. Frederic Munné. Assistiren també degans emèrits de l’ICAB, els representants de Col·legis professionals de Catalunya, personalitats del món notarial, un extens nombre de familiars entre els que destaquen els quatre fills del Sr Campo i un llarg etcètera.

Després de les intervencions del degà del Col·legi Notarial, del president de l’Acadèmia i de l’acadèmic Sr. Guàrdia, la consellera, Hble. Sra. Ubasart va lliurar al fill del Sr. Campo, Miguel Angel Campo Güerri, el XIV Premi Puig Salellas. Un premi instituït pel Col·legi de Notaris de Catalunya el 2009, en record i homenatge de qui fou el seu degà president i reconegut notari i jurista, que es concedeix anualment a la persona física o jurídica que, en l'àmbit de Catalunya, acrediti una destacada trajectòria d'estudi, investigació, creació, docència o aplicació del dret.

Tot seguit va tenir lloc l’emotiu discurs del Sr. Campo parlant de la figura del seu pare des d’una perspectiva personal i seguidament les sentides paraules de l’Excm. Sr. José Alberto Marín Sánchez, qui també va anunciar la Institució del Premi Elías Campo Villegas.

La cloenda va ser a càrrec de la Hble. Sra. Gemma Ubasart i González, qui va dirigir unes paraules als assistents i clausura l’acte d’homenatge i de lliurament del premi.

L’Il·lm. Sr. Elias Campo, va ser un jurista amb intensa i dilatada vida professional on va dur a terme diverses funcions: secretari judicial, jutge, va dedicar la major part de la seva vida a la professió de notari i finalment també va exercir com a advocat. Va promoure la fundació del Tribunal Arbitral de Barcelona. Membre assidu i destacat de la nostra Acadèmia des de l’any 2001.

Necrològica Elias Campo

ANTERIOR NOTÍCIA SEGÜENT NOTÍCIA
Últimes notícies