• Inici
  • Actualitat
  • HOMENATGE A TÍTOL PÒSTUM A L’ACADÈMIC EXCEL.LENTÍSSIM SR. ROBERT FOLLIA I CAMPS

HOMENATGE A TÍTOL PÒSTUM A L’ACADÈMIC EXCEL.LENTÍSSIM SR. ROBERT FOLLIA I CAMPS

El passat dia 10 de maig el Col·legi Notarial de Catalunya i l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya van coorganitzat l’homenatge pòstum a l'Excm. Sr. Robert Follia que va tenir lloc a la seu del Col·legi Notarial de Catalunya.

Abans de començar la sessió va tenir lloc la inauguració del Saló d’Actes del Col·legi Notarial de Catalunya, amb un descobriment de placa amb el nom del Sr. Robert Follía.

L’esdeveniment ha estat presidit pel degà-president del Col·legi Notarial de Catalunya, Il·lm. Sr. José Alberto Marín Sánchez i el president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Excm. Sr. Francesc Tusques i Trias de Bes. La laudatio ha estat a càrrec de l’ex president de l’Acadèmia i notari Il·lm. Sr. Luis Jou i Mirabent. Va intervenir també el fill del Sr. Follia, el Notari Sr. Robert Follía Martínez.

L’acte va comptar amb l’assistència de nombroses personalitats acadèmiques com el Censor de la Acadèmia, Hble. Sr. Joan Egea, l’advocat i secretari, Il·lm. Sr. Joaquín Tornos, el Registrador de la Propietat i tresorer de l’Acadèmia, Il·lm. Sr. Antonio Cumella, el president de la Comissió Jurídica Assessora, Excm. Sr. Albert Lamarca, membres de la junta directiva del Col·legi de Notaris, la diputada Il·lma. Sra. Montse Pintó de la Junta de govern de l’ICAB, degans emèrits de l’ICAB, els representants de Col·legis professionals de Catalunya, personalitats del món notarial i un llarg etcètera.

L’Excm. Sr. Robert Follia Camps, fou president de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya entre els anys 2000 i 2008. També fou censor de la junta directiva del Col·legi de Notaris de València (1968-1970), i censor i Bibliotecari del Col·legi de Notaris de Catalunya entre 1976 i 1990, i més endavant en fou el degà entre 1990 i 1995. Se li va concedir l'Ordre de Sant Raimon de Penyafort, i també va rebre la Medalla d'Or del Gran Teatre del Liceu. El 2013 va rebre el Vè Premi Puig Salellas, un premi instituït pel Col·legi de Notaris de Catalunya el 2009, en record i homenatge de qui fou el seu degà president i reconegut notari i jurista, que es concedeix anualment a la persona física o jurídica que, en l'àmbit de Catalunya, acrediti una destacada trajectòria d'estudi, investigació, creació, docència o aplicació del dret.

La cloenda va ser a càrrec del president de l’Acadèmia, que va pronunciar el corresponent discurs. L’acte va comptar amb la presència de nombrosos familiars.

ANTERIOR NOTÍCIA SEGÜENT NOTÍCIA
Últimes notícies