GALERIA DE RETRATS DE PRESIDENTS DE L’ACADÈMIA

Dins d’aquesta pàgina web, a l’apartat “Organització” subapartat “Presidents”, hi ha la relació de Presidents de l’Acadèmia des de 1840. En la majoria dels casos el nom va acompanyat de la fotografia de la persona esmentada. S’ha realitzat una tasca important de recerca per a incorporar-les. Nogensmenys, d’algunes d’aquestes personalitats no s’ha pogut obtenir la fotografia.

Dins d’aquesta pàgina web, a l’apartat “Organització” subapartat “Presidents”, hi ha la relació de Presidents de l’Acadèmia des de 1840. En la majoria dels casos el nom va acompanyat de la fotografia de la persona esmentada. S’ha realitzat una tasca important de recerca per a incorporar-les.

Nogensmenys, d’algunes d’aquestes personalitats no s’ha pogut obtenir la fotografia. Són:

– Ramon Roig i Rey
– Marià Rives i Támaro
– Magí Pla i Soler
– Josep Pena i Roca
– Amador Guerra i Guifre
– Joan Baptista Orriols i Comas
– Melcior Ferrer i Bruguera
– Felip Bertran i d’Amat
– Josep Ma. Plans i Casals
– Alvar Ma, Camín i López
– Francesc de P. Maspons i Anglasell

L’Acadèmia agrairia vivament que si alguns familiars, persones coneixedores dels Presidents esmentats o del seu entorn familiar, o estudiosos de la seva vida i obra, disposessin d’alguna fotografia d’aquestes personalitats, la facilitessin a l’Acadèmia, al correu electrònic academia@icab.cat

Barcelona, 2012

ANTERIOR NOTÍCIA SEGÜENT NOTÍCIA
Últimes notícies