EL CINQUANTENARI DE LA COMPILACIÓ DEL DRET CIVIL DE CATALUNYA

Enguany s’acompleixen els cinquanta anys de la llei 40/1960, de 21de juliol que va aprovar el text de la Compilació del Dret Civil de Catalunya. En la seva redacció tingueren una participació destacada diversos membres de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació.

El Departament de Justícia de la Generalitat ha creat el logotip que introdueix aquesta Notícia i ha constituït una Comissió, presidida per l’Acadèmic, Sr. Lluís Puig Ferriol i de la qual també forma part el President de l’Acadèmia Sr. Josep Guàrdia.

Les diverses institucions que formen part de la comunitat jurídica catalana (Universitats, Col•legis professionals, etc.) realitzaran diversos actes al llarg de tot aquest any 2010, dels quals s’anirà donant la corresponent informació. Una pàgina web especials dins la del Departament de Justícia estarà dedicada a aquesta efemèrides.

El Pórtic del número I-2010 de la REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA ha estat dedicat a comentar aquest fet. (LINK al text escanejat del Pòrtic)

L’Acadèmia té el propòsit de celebrar un acte solemne durant el segon semestre d’aquest any i de reeditar el llibre que va publicar l’any 1961 amb el títol “ Comentarios a la Compilación del Derecho Civil Especial de Cataluna” que conté el text íntegre de les conferències pronunciades pels Acadèmics senyors Ramon Maria Roca Sastre, Ramon Faus Esteve, Antoni Borrell Maciá, Francesc d’A. Condomines Valls, Lluís Figa Faura i Francisco F. de Villavicencio.

Barcelona, 23 de març de 2010

ANTERIOR NOTÍCIA SEGÜENT NOTÍCIA
Últimes notícies