L’IL.LM. SR. ANTONIO CUMELLA GAMINDE INGRESSA A L’ACADÈMIA

L’Acadèmia va celebrar una sessió pública i solemne el dijous dia 25 d’octubre a la Sala d’actes de l ’Il·ltre. Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per a rebre com Acadèmic de número l’Il·lm. Sr. Antonio Cumella Gaminde, Registrador de la propietat.

L’acte va comptar, entre altres autoritats amb la presència de la degana de l’ Il·lustre. Col·legi de l’ Advocacia de Barcelona, Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, el Secretari Primer de la Mesa del Parlament de Catalunya, Sr. Eusebi Campdepadró i Pucurull, el president del Consell de Garanties Estatutàries i també acadèmic, Sr. Joan Egea Fernández, el director general de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Sr. Xavier Bernadí Gil, el vicepresident del CICAC, Sr. Josep Medina Padial, el president de la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas de Iberoamérica, Sr. Rafael Navarro-Valls, el degà de l’ ll.ltre. Col·legi de Notaris de Catalunya, Sr. Joan Carles Ollé Favaró i la Sra. Raquel Serrabassa Ferrer, vocal de consumidors i usuaris i d’Atenció al Col·legiat com a representant del Col·legi de Registradors de Catalunya.

El Sr. Antonio Cumella va llegir el seu discurs amb el títol “Publicitat immobiliària i protecció registral en el dret català històric ”.

Contestà, en nom de l’Acadèmia, l’ex president de la nostra Acadèmia, Sr. Josep-D. Guàrdia i Canela.

La cloenda de l’acte va ser efectuada pel President de la Corporació, Il·lm. Sr. Lluis Jou i Mirabent, qui va llegir el corresponent discurs.

El discurs de l’Acadèmic recipiendari, la contestació i el discurs de cloenda del President s’incorporen per pdf.


Les despeses d’edició maquetació i publicació han sigut subvencionades en la seva totalitat per el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
Discurs Ingres Cumella

Discurs Jou Cloenda

ANTERIOR NOTÍCIA SEGÜENT NOTÍCIA
Últimes notícies