DISCURS D’INGRES NOU ACADÈMIC DE NÚMERO EXCM. SR. CARLES VIVER PI-SUNYER

Aquest dimarts 14 de juny l’Acadèmia va celebrarla Sessió Pública i Solemne de discurs d’ingrés com a acadèmic de número de l’Excm. Sr. Carles Viver Pi-Sunyer al Saló d’actes de l ’Il·ltre. Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, i de cloenda del Curs 2021/2022.

Aquest acte va ser presidit pel president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya Excm. Sr. Francesc Tusquets, juntament amb el degà de l’Il·lustre Col·legi de l‘Advocacia, Excm. Sr. Jesus Sánchez García, el, el nou president del Consell de Garanties Estatutàries, Hble. Sr. Joan Vintró, la nostra vicepresidenta, Excma. Sra. Mª Eugènia Alegret , el censor de la Acadèmia, Hble. Sr. Joan Egea, el nostre secretari, Il·lm. Sr. Joaquín Tornos i el nostre tresorer, Il·lm. Sr. Antonio Cumella.

L’acte s’inicià com marca la tradició, amb la lectura de les dades de nomenament del recipiendari. A continuació, l’acadèmicrecipiendari, Excm. Sr. Carles Viver Pi-Sunyer, acompanyat del dos padrins, Hble. Sr. Josep D. Guàrdia i l’ Il·lm. Sr. Pablo Salvador, va llegir el discurs de recepció que porta per títol “REPENSAR ELS LÍMITS DEL CONTROL CONSTITUCIONAL SOBRE LES ACTIVITATS PARLAMENTÀRIES.(La inviolabilitat institucional de les cambres i els actes parlamentaris interns)”

També com marca la tradició, l’Acadèmic de número i secretari Il·lm. Sr. Joaquin Tornos, va respondre al discurs en nom de l’Acadèmia.

La clausura de l’acte va ser a càrrec del president de l’Acadèmia, Excm. Sr. Francesc Tusquets i Trias de Bes.

L’acte va comptar amb la presència de nombrososcàrrecs de la política catalana, ex consellers, membres de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern i altres personalitats del món acadèmic i universitari, així com dels familiars de l’acadèmicrecipiendari i bona part dels companys acadèmics/ques.

Els discursos s’incorporen per pdf.

Discurs Ingres Viver Pi Sunyer

ANTERIOR NOTÍCIA SEGÜENT NOTÍCIA
Últimes notícies