DARRERA SESSIÓ ORDINARIA DEL CURS ACADEMIC 2015-2016

El passat dimarts dia 7 de juny a la Sala de la Acadèmia de l ’Il·ltre. Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, l’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA va celebrar la seva darrera sessió del Curs Acadèmic de caràcter ordinari.


En aquesta ocasió, va comptar amb la presència del nou Conseller de Justícia Hble. Sr. Carles Mundó i Blanch acompanyat del Director General d’Entitats Jurídiques , Sr. Xavier Bernadí i Gil .

Els Acadèmics que hi van assistir van ser les Sres. Alegret i Magaldi, els Srs. Badosa, Cumella, Egea, Ferreiro, Follía, Gay, Giménez Duart, Guàrdia, Jiménez de Parga, Jou, Martínez-Sistach, Pintó, Puig Ferriol, Rebés, Salvador, Tarragona, Tusquets i Vendrell.

En primer terme el President va donar la benvinguda al Conseller, Director i resta d’assistents. A llarg de la Sessió es van tractar diversos temes relatius a les relacions entre l’Acadèmia i el Departament de Justícia i el mateix president, li va lliurar un exemplar de la “Història de la Acadèmia ” i un exemplar dels “Annals V”.

A continuació el Sr. Tusquets va presentar una comunicació sobre el tema “El control judicial de l’Arbitratge. – A propòsit de la doctrina del TSJ de Madrid en matèria de productes financers- ”.

Finalment, destacar que el Conseller es va quedar tota la sessió i que va manifestar la satisfacció per la invitació i va fer vots perquè la relació segueixi tant bona com ara.

ANTERIOR NOTÍCIA SEGÜENT NOTÍCIA
Últimes notícies