CONVOCADA LA VACANT DE RAMON M MULLERAT

L’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya fa pública la convocatòria per cobrir el setial d’acadèmic de número corresponent a la medalla Vives i Cebrià, vacant per defunció de l’Il·lustríssim senyor Ramon M Mullerat Balmaña, segons acord adoptat a la sessió del dia 6 de febrer de 2018.

Poden aspirar-hi els doctors o llicenciats en dret que s’hagin distingit en la investigació, l’estudi o la pràctica del dret, estiguin domiciliats al territori de Catalunya i siguin proposats per tres acadèmics de número.

El termini per a la presentació de candidats és de un mes a partir de la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, anunci que es publicarà previsiblement dins de la primera quinzena d’abril.

Els estatuts de l’Acadèmia es poden consultar a la seva seu, al carrer de Mallorca, núm. 283 així com al web de l’Acadèmia www//ajilc.cat, pàgina “organització”.

ANTERIOR NOTÍCIA SEGÜENT NOTÍCIA
Últimes notícies